Διαθλασίμετρα, Φορόπτερα, Right - Ιαπωνική ποιότητα

Η εταιρεία Right Ιαπωνίας, κατασκευάζει Διαθλασίμετρα, Φορόπτερα και Σχισμοειδείς Λυχνίες από το 1947. Με έδρα το Τόκιο και τρία εργοστάσια στην Ιαπωνία, απασχολεί 530 άτομα προσωπικά.

Πατήστε την παρακάτω εικόνα για να δείτε μία συνοπτική παρουσίαση των προϊόντων της.

Righton promotion fb4Share